Ayrancı

Derneğimiz Hk.

Faaliyetlerimiz

Ürünlerimiz

İletişim

Haberler

 

Ayrancı

Kuruluş

Tarihçe

Coğrafya

 Kültür

Ekonomi

Eğitim

Sağlık

Telf.No.

Fotograf

İz  Bırakanlar

  

 

Köylerimiz

 

 

Ziyaret Defteri
 Yaz
demologo[1].jpg (1398 bytes)  Oku 

  

ÇAT KÖYÜ

Nüfus: 351

Ayrancı’nın 33 km güneydoğusunda bulunan köy Toros dağlarının eteğinde kurulmuştur. Köyün doğusunda Kıraman, batısında Melikli, Kuzeyinde Üçharman (Divle) ve güneyinde Mersin bulunmaktadır.

Devamlı bir akarsuyu olmamakla beraber, köyün güneyinde ve doğusunda çok sayıda pınar bulunmaktadır. Dağlık bir arazi üzerinde kurulu olan köyün güneyinde Ardıç ormanları vardır.

Arazi yapısının uygunluğu nedeniyle köy halkı geçimini daha çok küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile sağlamakta olup, yaz aylarında yaylalara göçmektedirler.

Kadınlar tarafından dokunarak satılan halılar da köyün ekonomisine küçümsenemeyecek ölçüde katkı sağlamaktadır.

Köyün Tarihçesi ve isminin verilmesi

Çat köyü, Divle’den 11 km uzakta, Divlenin güneydoğusundaki Uludere, Hacı Mehmetli dereleri ile Yassı Ören derelerinin birleştiği yerde kurulmuştur. Bunun için ilk ismi Çatak sözünden gelmekte olup zamanla Çat diye söylenmiştir.

Uzun zaman Çatak veya Çat diye anılan ve eski köy diye tabir edilen bu yerde yaşayan köy halkı tarafından, nüfus artışı ve ekonomik nedenlerin yanısıra hayvancılığa canlılık kazandırmak amacıyla, Uludere’nin kuzeyinde yer alan şimdiki yerine yeni köy kurulmuştur.

1890’lı yıllarda padişahlık idaresinin bozulması, savaşların verdiği sıkıntılar ve köyün Ereğli’den başlayarak Mersin’ giden İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle asker kaçakları ve yoldan geçerken köy halkını rahatsız edenlerden kurtulmak amacıyla, yola biraz daha uzak ve sapa olan Güzeller kurularak köyün ismi Çat Güzeller köyü olarak adlandırılmış, Güzeller daha sonra mahalle olarak ayrılmıştır.

 

 

Son güncellenme tarihi: 22.01.2009

 

Köyler

Ağızboğaz

Akpınar

Ambar

Berendi

Böğecik

Buğdaylı

B.Koraş

Çat Köyü

Dokuzyol

Hüyükburun

Kale

Karaağaç

Kavaközü

Kavuklar

Kayaönü

Kıraman

K.Koraş

Melikli

Pınarkaya

Saray

Üçharman

Yarıkkuyu